2. listopadu 2008

Malé zamyšlení o filmu

Při nedělním dopolední prohlížim své diskové pole a najdu článek, který byl původně určen pro školní filmové noviny, které nakonec neměli ani to první číslo. Dříve jsem se hodně zajímal o film ze všech stránek - technické, umělecké, historické a filozofické. Je škoda aby článek ležel ladem, přeji příjemné čtení

CO JE FILM ?

Film by se dal vysvětlit po technické a teoretické stránce. Pokusím se dnes začít druhém způsobem – tedy teorii.
Samotní otcové kinematografie - rodinný klan Lumièrů - uvedli, že „kinematograf je vynález bez budoucnosti,“ tato myšlenka už dávno neplatí a stejně tomu bylo i v prvním období kinematografie.

Jeden z prvních filmových teoretiků Ricciotto Canudo jednou pronesl, že „film je sedmou múzou!“ čímž se snažil pozvednout film na umění. V prvních dvaceti letech byl film považován za pokleslou zábavu.

Film je pro nás nejdůležitější umění!“ Tuto slavnou větu pronesl V. I. Lenin a dal najevo, že film bude podporován. To se také stalo a díky tomu se nám dochovalo dostatečné množství skvělých filmových uměleckých děl z bývalého Svazu Sovětských Socialistických Republik. Je jasné , že komunistická strana nepodporovala film jen z čisté lásky k umění ,ale film byl nejsnazší cestou k ovlivňování širokých (z větší části nevzdělaných i negramotných) mas – odtud také spojení: film – nejmasovější umění.

Film je také velmi dobrý prostředek, jak vydělat peníze (v mnoha případech však můžete o mnoho peněz přijít). V dnešní době už většinou jde pouze o ty peníze, v trochu lepších případech se u filmu můžete také dobře pobavit. Co však dnešním filmům většinou chybí je potřeba aktivního zapojení diváka – dnes divák přijde do biografu, usadí se, rozbalí si svačinu a pití, poté se zhasne; divák se podívá na reklamy, začne film, během kterého divák sní jídlo a dopije svou colu; film skončí, rozsvítí se světla, divák vstane a odejde domu, aniž by na něm bylo jakkoli poznat, že právě strávil několik hodin v kině.

A právě nyní se dostávám k onomu rozdílu, který odlišuje běžnou konzumní produkci od umění. Podle jedné teorie má kvalitní umělecké dílo očišťující účinek, jako mělo například klasické antické divadlo – divák který vyjde před budovu kina měl být jiný, než člověk, který do té budovy vstoupil. To právě v dnešní době u mnoha filmových děl nelze pozorovat.


Film je tedy
- uměním
- zábavou
- způsobem odpočinku
- formou učení (jazyky, historická fakta )
- přináší radost z krásny a estetiky
+ navíc je to účinný prostředek úniku před realitou


Zajímá tě více?