4. července 2009

Firma pracující v prostředí Google (bakalářská práce)

Tak už jsem taky bakalář, by mohl znít název tohoto příspěvku. Dne 26.6. jsem úspěšně vykonal státní závěrečnou zkoušku a obbhájil bakalářskou práci Firma pracující v prostředí Google.

Tohle téma jsem si vybral z toho důvodu, protože sám jejich služby používám a zároveň jsem chtěl dělat práci, kterou bych mohl dále prezentovat (třeba na blogu :-). Určitě jsem nechtěl programovat nějaký CMS / eshop / webové stránky (a že jich nebylo málo), které by byly využity jen pro učely obhajoby bakalářky (a pokud bych chtěl dále používat, tak by nesplňovali metodiku vývoje a čas jemu věnovaný).

Nyní dávám k dispozici 100 stránkový dokument, který popisuje služby a technologie firmy Google a jejich možné nasazení do praxe.

Takže stahujte PDF (2,5 MB) nebo si prohlédněte online:

Firma Pracujici v Prostredi GoogleStruktura práce
Nejdříve jsem definoval pojem informační společnost, jak v dnešní době je důležité mít přístup k informacím, dále jsem popsal data, zpráva a informace. Popsal jsem vývoj internetu, abych se mohl dále v textu odkazovat na to že stále používáme technologie staré více jak deset let (HTML, JavaScript) a chceme budovat chytré aplikace - zda to je dobře ať si každý sám přebere.Dále jsem popsal Cloud computing a [něco] jako službu (infrastrukturu, platformu, službu).Konečně došlo na firmu Google a nastínění historie a filozofii firmy, které se drží dodnes.Popis balíku Google Apps (rozdíly) a popis služeb v nich obsažených - popsané co dokážou, možné nasazení, výhody a nevýhody. Dále budoucnost online aplikací, služby které Google připravuje (včetně Wave) a co chystá konkurence. V rámci práce jsem vytvořil fiktivní firmu (AKNELA.com), na které jsem nainstaloval Google Apps. Veškeré postup yjsme popsal, do téhle části jsem vložil možné konkrétní aplikce. Závěr patří zhodnocení výhody, nevýhod, rizik, omezení, návod na převod dat mezi verzemi a srovnání s kalkulací.

Jak jsem zmínil na Twitteru, jsem asi první člověk, který v bakalářské práci do použitých zdrojů vkládá odkaz na twitter :)


Touto prezentaci jsem obhajovalJeště bych zmínil abstrakt
Práce má za úkol zmapovat nejdůležitější produkty firmy Google a jejich použití ve firemním prostředí. Všechny uvedené postupy jsou výsledkem praktického nasazení při vytváření fiktivní společnosti Aknela.com. Získané poznatky o výhodách, nevýhodách, omezeních a rizicích nefunkčnosti služeb jsou sepsány v odpovídajících kapitolách. Cílem práce je poskytnout shrnující přehled pro uživatele uvažující nad přechodem do online prostředí nebo poskytnout návod pro efektivnější využití služeb.

klíčová slova
Google, Google Apps, Gmail, Google talk, Google Dokumenty, Weby Google, Mapy Google, YouTube, vyhledávač, Google Wave, Google Voice, cloud computing, SaaS, Software as a Service, webové technologie.

a poděkování
Chtěl bych poděkovat Pavlu Náplavovi za cenné připomínky při vedení mé bakalářské práce, Janu Wagnerovi za užitečné rady z oblasti využití Google Apps v praxi a Martinu Bartůňkovi za jazykovou korekturu (českou i anglickou)


Zajímá tě více?