29. října 2009

Zhodnocení 4.semestru oboru Web a multimédia

Všimnul jsem si zajímavého faktu - čím méně času mám,tím více toho stihnu - s tím souvisí i další ze série článku "Zhodnoceni %n .semestru oboru Web a multimedia", kdy n je v ideálním případě z intervalu <1;6>.

Opět na úvod je nutné zmínit, že jsem tyto předměty prošel loňský rok (2008), takže skladba se může měnit . (tedy v době kdy neexistovala fakulta informatiky ČVUT a oboro Otevřená informatika)

Diskrétní matematika (Y01DMA)
Jak vtipně zmínil spolužák ze střední - "A to se ty výsledky šeptají do ucha (diskrétně)" :-)
Kdepak, k něčemu takovému nedochazí. Tato část matematiky pojednává o věcech týkajících se rekurentních rovncich, základní počítání s RSA šifrovacími klíči a hodně o abstrahování základní matematiky (definují se zde pojmy typu monoid, grupoid, grupa atd). I když tento předmět není přímo pro nasazení v praxi, s odstupem času jsem za něho rád. Tu část matematiky, kterou se učíte na základní škole - jako že můžete dělit, je zde osvětleno. Jako že dělení číslem 9, je vlastně násobení jeho opačným číslem (1/9), jež dá e, což je neutrální prvek vůči násobení. Pokud toto platí pak je tělesem a můžem v klidu počítat, protože ke každému najdeme jeho inverzi. Existují i jiné systémy (s konkretním modulem) v nichž počítat nelze, protože k některému číslu tuto inverzi neumíme najít. Zkoušku jsem dal nakonec napodruhý.


Bezpečnost přenosu a zpracování dat (Y36BEZ)
Po definici základní pojmů přišla na řadu základni šifrování, (klasické metody) až po pokročilejší asymterick/symterické, hašování, kolize až po informační bezpečnost. Předmět mě bavil, protože jsem viděl konkrétní aplikaci (například jako dokážete z 3,7 GB souboru udělat n-znakový řetěz, pro ověření integrity) - např. při rozbalování dat. V seminářích se probírali jedntolivé postupy / algorimty pro podporu kryptografických postupů a na cvičeních v počítačové učebně aplikovali v praxi (v kodu)

Profesionální komunikace (Y04PRK)
Předmět nás měl naučit komunikovat, což se mu nepovedlo. Komunikovat umíme po svém, zde to byl předmět o pojmech a cvičení 1x za 14dní taky moc nepřidalo. Ale rozhodně si nechci stěžovat, jen jsem čekal něco jiného (a to co jsem se naučil se mi třeba v budoucnu někdy hodí).
I když v syllabu bylo zmíněno něco o Timemanagementu, vedení týmu - tak bohužel  k tomu nedošlo. Jedinným přínosem mi může být fakt, že mám ponětí (neaplikuji v praxi) jak psát odbornější text v anglosaském světě--

Multimédia 1 (Y36MM1)
Cílem semestrálky bylo vybrat si konkrétní projekt, nakonec jsme si vybrali tvorba DVDčka za účelem vytvořit manuál pro prváky, jak se chovat ve škole. Jeden z důvodu proč jsem šel právě na obor Web a Multimedia bylo právě prohloubení si znalostí - bohužel jak tomu tak v studentském světě bývá, nakonec jsem čerpal spíš z vlastních znalosti a doplniĺ jsem si rozhled jen v tom co mi přišlo zajímávé.. Na zkoušku jsem se učil nejméně ze všech předmětů a nárok na nejlepší známku mi utekl kvůli nějaké drobnosti...

Tvorba uživatelských rozhraní (Y36TUR)
Na předmět jsem se těšil, bohužel mě zklamal.  ČVUT ve spolupráci se SUNem vybudovalo Usability Lab pro testování rozhraní. Do této místnosti jsme se dostali pouze jednou a to za účelem abychom mi byli testování - ne tady abychom testovali... Poslední přednášky byly o probírání groupware (což je nepoužíváný pojem pro to co dnes je velmi podobné Google Doc nebo Google Wave).  V rámci semestrálky se realizovali projekty, jejichž cílem bylo obsáhnout minoritní skupinu uživatelů - tedy senioři, lidé kteří ovládají rozhraní pohybem nebo zvukem (ne mluvením ale mumláním). Ano i tato část tam patří, ale třeba od 6. přednášky, kdy do té doby by probírali věci kolem layoutu, testování, barev, návrh prvku, atd.

Tvorba webových aplikací 2 (Y36TW2)
Předmět jsem si zapsal, protože v popisu bylo zmíněny pojmy jako RDF, sémanitcký web atd. Jenže z celého předmětu se vyklubala jen JAVA a její nasazení. Určitě se jedná o užitečnou věc, bohužel když jsem očekával něco jiného, tak jsem si tento předmět včas zrušil

Bezdrátové komunikační systémy (Y37BKS)
Jednalo se povinné volitelný předmět - nějaké základy jsem měl ze střední takže jsem myslel že by mohlo být zajímavé dozvědět se něco o GPS, DVB-T, mobilních síti atd. Na cvíčeních jsme měřili vždy nějakou úlohu a udělali protokol.

Teoretická informatika (Y36TIN)
Předmět jsem si zapsal navíc. Po první přednášce jsem se rozhodl ho navštěvovat protože se mi zdál zajímavý. Nakonec jsem předmět odchodil,ale nešel jsem na zkoušku. V tu dobu jse měl svoje rychlovky - kdy během několika málo dnů jsem se snažil udělat co nejvíce zkoušek. Nakonce po zdravé úvaze jsem se rozhodl věnovat se povinným předmětu (DMA) než těmto okrajovým. Také se mi nechtělo pouštět do semestrálky...

Anglický jazyk 2 L
Angličtina opět dvojka - tedy málo gramatiky a hodně probírání odborných článků. V rámci semestru prezentace, test a zakončení zkouškou...

Francouzský jazyk 0 L
Lhal bych kdybych říkal že nešlo o kredity. Začal jsem s FJ v zimě, protože mám rád Francii a hlavně Paříž. Když jsem tam byl před 7 lety tak bez základní znalosti jazyka jsem si přišel jak bez nohy. (ruky) . Mám tedy základy tohot jazyka, dokážu porozumět jednoduchým větám a přečtu částečně správně v částečně odpovídající výslovnosti.

Tělesná výchova
Opět jsem se rozhodl věnovat se společenskému sportu, u něhož probíha networking v příjemném atmosféře. Jednalo se opět o bowling, jenž mi vyhovuje jako sport i tím že z domova mi trvalo jen 30 minut cesty.

TV kurs letní
Vydal jsem se do Mozolova, kde probíhali míčové hry a turistika. Skvělí lidé a to jsem ne celou dobu mluvili jen o IT

A takto jsem absolvoval předmět v období leden / květen 2008, bohužel finální publikace byla vinnou mnoha okolnosti (a lenosti) vždy posunuta
Zajímá tě více?

Žádné komentáře:

Okomentovat