11. ledna 2011

Analýza: Koupilo Ataxo firmu H1.cz za __ Kč ?

Disclaimer: Analýza je pouze mým pokusem, jak dospět alespoň k rámcové ceně jedné z nejzajímavějších transakcí v letošním roce (pozn. dnes je 11.1.2011 :-) tj. odkupu firmy H1.cz společností Ataxo, respektive jejím vlastníkem Garvest. Data jsem čerpal z dostupných zdrojů, analýzy jsou čistě mojí dedukcí. Na věc si udělejte vlastní názor a moje data neberte vážně.

Situaci netřeba představovat, stačí odkázat na tento článek, Ataxo koupila 100 procent v konkurenční H1.cz který rozpoutal vlnu na Twitteru. Proto jsem si v době zkouškového zkusil takovou malou analýzu, abych zabránil tomu, aby mě přepadla prokrastinace.


Vycházejme z podobné situace před 3 lety, kdy Garvest odkoupil minoritní podíl v Ataxo (zdroj). Za tuto část zaplatil 220 milionů korun, předpokládejem že koupil 40%, tak aby v té době významní akcionáři (Pavel Doležal a Petr Dejma) měli každý 30%. Jistě plánovali odkup zhruba za dva roky (což se skutečně stalo a odkoupili zbytek viz zdroj), takže v té době kupovali firmu za hodnotu budoucí (zápisky z Corporate Governance), což by mohlo činit 550 milionů Kč (tj. 100%) . Což je výhodné pro obě strany - nakupující  že nebude překročena cena a prodávající má jistotu oné transakce.

 Do roku 2008 jde o tvrdá čísla (zdroj firemní monitor), po roce 2008 jde o odhady meziročního růstu z grafu níže
Meziroční koefiicent k růstu


Aktiva Ataxodosahovala hodnoty 24 milionů Kč (zdroj firemní monitor). K tomu připočteme velmi dobrý růst, takže se jistě jednalo o zajímavou transakci.


Co kdybychom tato data aplikovali na H1.cz?

Ta v roce 2008 měla aktiva 3 miliony (zdroj firemní monitor) s taky velmi dobrým meziročním růstem (Vladimír Kovář má za cíl zveda obrat o 1.2 za rok). S růstem firmy patří i růst aktiv, které se dá předpokládat k nárustu na zhruba 6 milionů Kč. (meziroční růst 2007/2008 byl 1.88 násobků, což později řekl bych stabilizovalo na přibližných 1.44x násobku). Aktiva u firmy Ataxo (meziroční vývoj je zde zde neměnný, viz hodnoty 22, 24.3  a 24.1 milionů). zůstal stabilní na 24-25 milionů.

Poměr mezi aktivy H1 a Ataxo je tedy zhruba 4x násobně menší. Zároveň rozdíl v obratu za rok 2010 by z grafu mohl být 2.8x násobný (předpokládáme růst obou firem, o malinko menší než v letech minulých). Pokud z těchto dvou koeficientů vytvoříme geometrický průměr, vyjde nám kouzelná konstanta 3.3.

Takže pokud bychom podělili dříve získanou hodnotu 550 právě tímto číslem mohla by nám vyjít konečná hodnota nákupu v milionech Kč. (tj. 550 : 3.3).
Zajímá tě více?